Menu

Na tapczanie siedzi leń …

27 grudnia 2021 - NEWSY
Na tapczanie siedzi leń …

Z raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” przygotowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Państwowy Zakład Higieny wynika, że tylko 41 proc. Polaków uprawia jakąkolwiek aktywność fizyczną. Z porównań z raportami z innych krajów Unii Europejskiej jasno wynika, że Polacy to jedno z najmniej aktywnych społeczeństw w Europie.

Pandemia koronowirusa pogłębiła zapaść zdrowotną Polaków. Ograniczenie aktywności fizycznej, wielogodzinne tkwienie przed ekranami komputerów i telewizorów to powody rosnącej liczby Polaków z z nadwagą i otyłością, co z kolei jest powodem m.in. chorób układu krążeniowego.

Dorośli Polacy rzadziej regularnie uprawiają̨ sport niż pozostali mieszkańcy Unii – (28 proc. do 40 proc.) i podejmują̨ inne formy aktywności fizycznej (38 proc. do 44 proc.). Z raportu wynika, że do zdeklarowanych leniuchów (osób unikających „zmęczenia się”) zalicza się aż 81 proc. osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, 74 proc. z zasadniczym zawodowym oraz 53 proc. ze średnim lub policealnym.

Najaktywniejsze są osoby z wykształceniem wyższym 36 proc., ale ta liczba także nie powala. Niewielka jest też różnica z aktywnością fizyczną osób zamieszkujących duże miasta i wsie – odpowiednio 56 proc i 64 proc. Nawet gęsta sieć klubów fitness nie przemawia na rzecz mieszczuchów.

Czym skorupka za młodu nasiąknie …


Polska szczególnie słabo pod względem aktywności fizycznej mieszkańców wypada na tle krajów Unii Europejskiej, gdzie przeciętnie całkowity brak deklaruje 44,9% Najbardziej aktywnym fizycznie społeczeństwem w Europie są Szwedzi, gdzie jakiejkolwiek dyscypliny sportu nie uprawia tylko 24,6 proc. mężczyzn i 24,2 proc. kobiet. Wśród Skandynawów najwięcej jest osób uprawiających kilka dyscyplin – letnich i zimowych.

Wyniki badań aktywności fizycznej dzieci i młodzieży realizowane przez Instytut Matki i Dziecka na reprezentatywnej grupie uczniów wykazują, że większość dzieci i młodzieży nie spełnia zaleceń WHO dot. minimalnego poziomu aktywności fizycznej – zalecany poziom aktywności fizycznej (co najmniej 60 minut przez 7 dni w tygodniu wysiłku od umiarkowanego do intensywnego, w tym zajęcia wychowania fizycznego w szkole) osiągało tylko 24,2% młodzieży w wieku 11-15 lat (29,8% chłopców, 18,6% dziewcząt). (Instytut Matki i Dziecka, Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014, Warszawa 2015).

Przypomina się wierszyk Jana Brzechwy, który zamiast tracić odniesienia wręcz zyskuje z czasem!

Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.

„O, wypraszam to sobie!
Jak to? Ja nic nie robię?
A kto siedzi na tapczanie?
A kto zjadł pierwsze śniadanie?
A kto dzisiaj pluł i łapał?
A kto się w głowę podrapał?
A kto dziś zgubił kalosze?
O – o! Proszę!”  (…)

Przemek Walewski, Fot. Maciej Kopiński