Menu

Na tapczanie siedzi leń …

17 grudnia 2019 - NEWSY
Na tapczanie siedzi leń …

Z raportu „Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania” przygotowanego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Państwowy Zakład Higieny wynika, że tylko 41 proc. Polaków uprawia jakąkolwiek aktywność fizyczną. Z porównań z raportami z innych krajów Unii Europejskiej jasno wynika, że Polacy to jedno z najmniej aktywnych społeczeństw w Europie.

Dorośli Polacy rzadziej regularnie uprawiają̨ sport niż pozostali mieszkańcy Unii – (28 proc. do 40 proc.) i podejmują̨ inne formy aktywności fizycznej (38 proc. do 44 proc.). Z raportu wynika, że do zdeklarowanych leniuchów (osób unikających „zmęczenia się”) zalicza się aż 81 proc. osób z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym, 74 proc. z zasadniczym zawodowym oraz 53 proc. ze średnim lub policealnym. Najaktywniejsze są osoby z wykształceniem wyższym 36 proc., ale ta liczba także nie powala. Niewielka jest też różnica z aktywnością fizyczną osób zamieszkujących duże miasta i wsie – odpowiednio 56 proc i 64 proc. Nawet gęsta sieć klubów fitness nie przemawia na rzecz mieszczuchów.

Czym skorupka za młodu nasiąknie …


Polska szczególnie słabo pod względem aktywności fizycznej mieszkańców wypada na tle krajów Unii Europejskiej, gdzie przeciętnie całkowity brak deklaruje 44,9% Najbardziej aktywnym fizycznie społeczeństwem w Europie są Szwedzi, gdzie jakiejkolwiek dyscypliny sportu nie uprawia tylko 24,6 proc. mężczyzn i 24,2 proc. kobiet. Wśród Skandynawów najwięcej jest osób uprawiających kilka dyscyplin – letnich i zimowych.

Przypomina się wierszyk Jana Brzechwy, który zamiast tracić odniesienia wręcz zyskuje z czasem!

Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.

„O, wypraszam to sobie!
Jak to? Ja nic nie robię?
A kto siedzi na tapczanie?
A kto zjadł pierwsze śniadanie?
A kto dzisiaj pluł i łapał?
A kto się w głowę podrapał?
A kto dziś zgubił kalosze?
O – o! Proszę!”  (…)

Przemek Walewski, Fot. Maciej Kopiński