Menu

Nasz Patronat. Gdy nadchodzi noc … czyli II Bieg zdążyć przed zmrokiem …

15 maja 2019 - NEWSY
Nasz Patronat. Gdy nadchodzi noc … czyli II Bieg zdążyć przed zmrokiem …

Oryginalna formuła biegu na dystansie ok. 5 km i fajna zabawa z okazji Dni Pobiedzisk. Na pół godziny przed zachodem słońca odbędzie się start biegu „Zdążyć przed zmrokiem”. Na mecie wraz z zachodem słońca pojawią się upiorne strzygi, które zasypią wszystkich spóźnionych czerwienią… Kalendarzowa godzina zapadnięcia zmierzchu w dniu biegu to godz. 21:04.

Bieg odbywa się wzdłuż Jeziora Biezdruchowo. Biuro Biegu znajduje się w okolicach startu (Stadion Miejski w Pobiedziskach, Kiszkowska 7, 62-010 Pobiedziska) i będzie otwarte w godz. 19.30 – 20.15. W budynkach Stadionu Miejskiego do dyspozycji będą szatnie i depozyt.

UWAGA!!! Limit 100 miejsc!

Link do zapisów:
https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pobiedziska-5km

Link do listy startowej:
https://www.zapisy.maratonczykpomiarczasu.pl/pobiedziska-5km/lista

Co kryje się pod tajemniczą nazwą „strzygi”?
Według badań Aleksandra Brücknera słowiańska strzyga pochodzi bezpośrednio od rzymskiego strix (l.mn. striges), kobiecego demona o ptasich szponach żywiącego się krwią. W niejasny sposób wierzenia te, prawdopodobnie za pośrednictwem ludów bałkańskich, zostały zaadaptowane przez Słowian, nakładając się częściowo na postaci upiora i wampira.Strzygi można znaleźć również w fantastycznej literaturze XX wieku: sadze o wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego i sadze o kotołaku Ksinie Konrada T. Lewandowskiego. Pojawiają się także w powieści „Kiedy Bóg zasypia” Rafała Dębskiego oraz w „Akademii Wampirów” Richelle Mead. Opowiadanie ” Strzyga” oparte na autentycznych wydarzeniach, jakie zaszły u schyłku XVII wieku w Sandomierzu, napisał także Andrzej Sarwa.


REGULAMIN

II Bieg Zdążyć przed zmrokiem
Bieg rozgrywany w ramach Dni Pobiedzisk

I. Cel imprezy

II. Organizator

III. Termin i miejsce zawodów

 1. Oryginalna formuła biegu na dystansie ok. 5 km. Na pół godziny przed zachodem słońca odbędzie się start biegu „Zdążyć przed zmrokiem”. Na mecie wraz z zachodem słońca pojawią się upiorne strzygi, które zasypią wszystkich spóźnionych czerwienią… Kalendarzowa godzina zapadnięcia zmierzchu w dniu biegu to godz. 21:04.
 2. Data: 16 czerwca (niedziela), godzina 20:30, Stadion Miejski w Pobiedziskach
 3. Trasa: Bieg odbywa się wzdłuż Jeziora Biezdruchowo.
 4. Biuro Biegu znajduje się w okolicach startu (Stadion Miejski w Pobiedziskach, Kiszkowska 7, 62-010 Pobiedziska) i będzie otwarte w godz. 19.30 – 20.15. W budynkach Stadionu Miejskiego do dyspozycji będą szatnie i depozyt.

UWAGA! Limit uczestników Biegu Głównego wynosi 100 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do rezerwacji dodatkowej puli numerów. Numery nadawane będą osobom, które dokonały prawidłowej rejestracji.
Każdy uczestnik będzie miał możliwość udziału w wydarzeniach w ramach Dni Pobiedzisk.

IV. Trasa:

V. Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia do Biegu Głównego przyjmowane są drogą elektroniczną w panelu zgłoszeniowym do dnia 12.06.2019 r.
 2. Na liście startowej pojawią się nazwiska osób, które dokonają prawidłowej rejestracji oraz opłaty startowej.
 3. Wysokość opłaty startowej wynosi 15 zł.
 4. W przypadku wyczerpania limitu miejsc Organizator zakończy zapisy, a w przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisania się do udziału w biegu w dniu zawodów.
 5. W pakiecie: numer startowy, czerwony proszek, medal, woda i poczęstunek, udział w konkursie z nagrodami.

VI. Uczestnictwo:

 1. Bieg ma charakter otwarty i zostanie przeprowadzony bez względu na warunki pogodowe.
 2. Bez pomiaru czasu.
 3. Nie ma podziału na kategorie open i wiekowe.
 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność na podstawie podpisanego oświadczenia.
 5. W Biegu mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły w dniu zawodów 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.
 6. Każda osoba, która ukończy Bieg w regulaminowym czasie, a wszyscy uczestnicy wezmą udział w konkursie z nagrodami!
 7. Po biegu każdy uczestnik, który ukończy bieg, otrzyma wodę i poczęstunek.

VII. Ochrona danych osobowych:

 1. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 1, w związku z udziałem w „Biegu za Lisem” obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 3. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowości, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Każdy zawodnik zobowiązany jest potwierdzić uczestnictwo w biurze zawodów.
 2. Wszelkie celowe próby skrócenia trasy lub inne formy oszustwa będą karane dyskwalifikacją oraz brakiem możliwości startu w kolejnych edycjach.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
 4. Organizator nie gwarantuje ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
 5. Przekazanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody przez uczestnika Biegu na wykorzystanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić kierując korespondencję do Organizatora na adres mailowy: info@wszystkoobieganiu.pl
 7. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii, zapisu elektronicznego, wideo swojego wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji.
 8. Ostateczna interpretacja Regulaminu Biegu należy do Organizatorów.